Internacjonalizacja marki poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych

 

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego Spółki poprzez wejście na rynek USA, na którym przedsiębiorca nie jest obecny oraz wejście z nowym innowacyjnym produktem tj. erotycznym strojem kąpielowym na rynek rosyjski. Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki uczestnictwie Wnioskodawcy w 9 branżowych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz zakupie badań rynku bielizny w USA i Rosji.

Efektem projektu będzie podpisanie 9 zagranicznych kontraktów handlowych.

Wartość projektu: 306 225,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 153 112,75 PLN