PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku lub znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Otrzymane bezzwrotne wsparcie Spółka będzie mogła przeznaczyć na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego.

Wartość projektu: 224 021,04 PLN
Wkład Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 224 021,04 PLN