DANE KONTAKTOWE

INFOLINIA
888 666 777

KONTAKT EMAIL

Pytania o produkty i zamówienia: [email protected]
Inne pytania: [email protected]

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kontakt z nami

AMOCARAT SP. Z O.O.
ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec


Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754374, o kapitale zakładowym w wysokości 505 000,00 złotych, opłaconym w całości.

NIP: 9372717816, REGON: 381622700