Kontakt

Dane kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszych produktów, sklepu czy współpracy śmiało pisz lub dzwoń.
icon_phone
Infolinia
888 666 777
icon_mail
Adres e-mail
Pytania o produkty i zamówienia:
Inne pytania:
icon_time
Godziny pracy
8:00 - 16:00
poniedziałek - piątek

Amocarat Sp. z o.o.

ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000754374, o kapitale zakładowym w wysokości 505 000,00 złotych, opłaconym w całości.

NIP: 9372717816, REGON: 381622700