Obowiązek informacyjny

Zapoznaj się z nim!

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Amocarat Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu (43-354) przy ulicy Królewskiej 1.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie Artykułu 6 pkt 1 b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu prowadzenia kontaktów biznesowych związanych z zawartymi umowami lub w celu ich zawarcia.

Pani/Pana danych nie będziemy udostępniać innym odbiorcom za wyjątkiem firmy hostingowej, która świadczy dla nas obsługę poczty elektronicznej oraz firm świadczących usługi wsparcia IT. Dane będą przetwarzane przez czas współpracy oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz ich przeniesienia.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.