Zwroty i reklamacje 

Zwrot towaru

 

ZWRACAM TOWAR I PROSZĘ O ZWROT PIENIĘDZY
(Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość)


1. Rozmyśliłeś się? Chcesz zwrócić towar? Daj nam znać! Masz na to 30 dni od daty otrzymania towaru. Możesz na przykład:
a) Napisać do nas na sklep@obsessive.com
b) Zadzwonić: tel. 888 666 777
c) Lub ściągnij na swój komputer, wypełnij i odeślij do nas mailowo lub wraz ze zwracanym towarem formularz dostępny TUTAJ.

2. Zapakuj dokładnie zwracany towar i wyślij na adres:

AMOCARAT Sp. z o.o.
ul. Królewska 1
43-354 Czaniec
Z dopiskiem „ZWROT + numer zamówienia”.

Masz na to kolejne 14 dni. Przesyłkę musisz nadać na swój koszt. Nie odbieramy paczek wysłanych na nasz koszt lub do Paczkomatu!

3. Pamiętaj, że zwracany towar musi być:
a) czysty, nieużywany, bez żadnych zapachów np. kremów czy perfum,
b) z papierowymi, oryginalnymi metkami,
c) W przypadku perfum produkt musi być nienaruszony, to znaczy, że nie nosi śladów użytkowania oraz jest w oryginalnym, zafoliowanym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym, zabezpieczającym produkt przed otwarciem. 

Uwaga! Uszkodzony, niekompletny lub pobrudzony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

4. Maksymalnie 14 dni od chwili, w której dostaniemy od Ciebie paczuszkę ze zwrotem, kasa będzie u Ciebie.
Jeśli zwracasz wszystkie zakupione w danym zamówieniu produkty zwrócimy Ci koszty ich zakupu + koszt najtańszej formy wysyłki w naszym sklepie (jeśli płaciłeś za przesyłkę przy zamawianiu). Jeśli chcesz jednak zwrócić tylko część zamówienia - zwrot za wysyłkę nie zostanie dokonany.

5. Produkty zakupione za pomocą bonu towarowego nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku zwrotu otrzymasz nowy bon towarowy na równowartość zwracanych produktów.

 

Reklamacja

 


1. Zauważyłeś wadę towaru? Daj znam znać! Naprawimy go lub - jeśli nie będzie to możliwe - odeślemy Ci nowy produkt. Poniżej znajdziesz instrukcję reklamacji krok po kroku.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały np. w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w tym niezgodnego z instrukcjami podanymi na metce prania.

3. Pamiętaj, że produkty przesyłane w ramach reklamacji muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne! Prześlij do nas towar czysty, bez zabrudzeń czy zapachów. Reklamacja towaru, który nie spełni tych wymagań może nie zostać rozpatrzona.

ZŁOŻENIE REKLAMACJI KROK PO KROKU


1. Skontaktuj się z nami! Możesz na przykład:
a) Napisać do nas na sklep@obsessive.com
b) Zadzwonić: tel. 888 666 777
c) Lub wypełnij i odeślij do nas formularz dostępny TUTAJ.


2. Wraz z formularzem wyślij reklamowany towar na adres:

AMOCARAT Sp. z o.o.
ul. Królewska 1
43-354 Czaniec
Z dopiskiem "REKLAMACJA + numer zamówienia"

Wysyłka towaru odbywa się na Twój koszt jednak w przypadku uznania reklamacji zwrócimy Ci kwotę za wysyłkę. Prosimy o przesłanie nam dowodu poniesionego kosztu wysyłki (może być skan mailem). Nie odbieramy paczek wysłanych na nasz koszt lub do Paczkomatu!

3. Informację dotyczącą rozpatrzenia Twojej reklamacji prześlemy na adres e-mail podany przez Ciebie w Formularzu Reklamacji do 14 dni od daty otrzymania go.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOT. PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Zawsze możesz odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj nas o swojej decyzji (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Dane kontaktowe do Obsessive:
AMOCARAT Sp. z o.o.
ul. Królewska 1
43-354 Czaniec
Adres e-mail: sklep@obsessive.com
Telefon: 888 666 777

Możesz także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na sklep@obsessive.com.
Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś przesłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu (30 dni).

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty pierwotnej wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji oraz otrzymaliśmy zwrot zwracanego przez Ciebie towaru.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Prześlij nam zwracane produkty na adres:

AMOCARAT Sp. z o.o.
ul. Królewska 1
43-354 Czaniec
Z dopiskiem: "ZWROT"


niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam je przed upływem terminu 14 dni.
Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad


Amocarat Sp. z o.o. oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.

Tryb reklamacji


W wypadku gdy towar ma wadę, możesz żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Wyjątek stanowią produktu z działu 2 Gatunek. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Amocarat Sp. z o.o., na jego koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów


Możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez z  mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i  udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
Możesz również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.